• Strzelnica podczas wakacji
    Strzelnica podczas wakacji
  • II edycja kursu Intoduction to Cybersecurity
    II edycja kursu Intoduction to Cybersecurity "Staszicu" zakończona!
  • Najlepsi informatycy ze
    Najlepsi informatycy ze "Staszica" z certyfikatem II edycji kursu Cisco CCNA: ROUTING AND SWITCHING
  • I edycja kursu Intoduction to Cybersecurity
    I edycja kursu Intoduction to Cybersecurity "Staszicu" zakończona!
  • Zakończenie roku szkolnego 2023_2024
    Zakończenie roku szkolnego 2023_2024
  • Międzynarodowa Akcja Czytanie na Polanie. Edycja 2024
    Międzynarodowa Akcja Czytanie na Polanie. Edycja 2024 
  • ZSP Iłża wspiera rodziny
    ZSP Iłża wspiera rodziny 
  • Handlowcy ze Staszica posłańcami radości na Integracyjnym rodzinnym pikniku z okazji Dnia Dziecka
    Handlowcy ze Staszica posłańcami radości na Integracyjnym rodzinnym pikniku z okazji Dnia Dziecka
  • Handlowcy ze Staszica zainaugurowali  Dni Leśmianowskie 2024
    Handlowcy ze Staszica zainaugurowali  Dni Leśmianowskie 2024
  • Ogólnopolskie Dni Leśmianowskie
    Ogólnopolskie Dni Leśmianowskie 
  • V edycja kursu CISCO CCNA ROUTING AND SWITCHING: Introduction to Networks w
    V edycja kursu CISCO CCNA ROUTING AND SWITCHING: Introduction to Networks w "Staszicu" zakończona!
  • Handlowcy ze Staszica zainaugurowali  Dni Leśmianowskie 2024
    Handlowcy ze Staszica zainaugurowali  Dni Leśmianowskie 2024
  • Wspomnienie Studniówki 2024

    Wspomnienie Studniówki 2024

  • Studniówka 2024

    Studniówka 2024

Rewelacyjne wyniki matury 2024!

Oferta Staszica na 2024 rok

Informacje dotyczące rekrutacji

Od dnia 3 lipca 2024 r. trwa kolejny etap rekrutacji. Prosimy o uzupełnienie ocen ze świadectwa końcowego i punktów z egzaminu we wniosku. Prosimy o dostarczenie świadectwa i wyników z egzaminu do naszej szkoły.

Wybierz Technikum!

Dowiedz się, dlaczego technikum to dobry wybór dla Ciebie!

Przychodzi taki dzień, że trzeba zdecydować o przyszłości. Co wybrać? Liceum daje maturę, szkoła branżowa – zawód. A technikum? Jedno i drugie!

Nasze technikum skupia się na nauczaniu zawodowym, przygotowując uczniów do pracy w konkretnych dziedzinach, takich jak: informatyka, elektryka, technika pojazdów samochodowych, handel, ekonomia, turystyka. Oferujemy praktyczne zajęcia i umiejętności, które są przydatne w pracy zawodowej. Nasi uczniowie zdobywają certyfikaty i kwalifikacje zawodowe, które są wymagane na rynku pracy.

Jeśli zależy Ci na zdobyciu specjalistycznej wiedzy i umiejętności z określonej dziedziny, która będzie przydatna w przyszłej pracy, to technikum może być dla Ciebie odpowiednim wyborem.

Zarejestruj się na stronie : https://powiatradomski.e-nabor.pl/register i realizuj swoje marzenia.

 

Ogłoszenie o konkursie - główny księgowy w ZSP w Iłży

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży na podstawie: art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.2022 poz. 530 ze zm.) oraz art.54 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1270 ze zm.) ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego – w wymiarze 1,0 etatu na czas nieokreślony.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 616 30 37. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłży: http://zspilza.biposwiata.pl/.

W dniu 15 grudnia 2023r. roku uczniowie klasy I Technikum z Oddziałem Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży otrzymali nowy pakiet wyposażenia mundurowego i specjalistycznego.

Było to możliwe dzięki podpisaniu przez powiat radomski umowy o dofinansowaniu z Ministrem Obrony Narodowej o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kolejnej edycji Programu „Oddziały Przygotowania Wojskowego” realizowanego w naszej szkole. Całkowity koszt realizacji zadania polegającego na zakupie indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia klasy mundurowej wyniósł 126500 zł.

Programem zostało objętych 28 uczniów klasy I Technikum Informatycznego i Technikum Samochodowego. W ramach indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego każdy z uczniów otrzymał:

- bluzę i spodnie Ubioru Mundurowego Ucznia wg. Wymagań Techniczno – Użytkowych,

- dwie koszulki T-shirt w kolorze jednolitym dla szkoły,

- beret (granatowy),

- zestaw oznak regulaminowych do umundurowania,

- bluzę ocieplaną typu polar,

- plecak taktyczny o pojemności minimum 25 litrów,

- czapkę zimową oraz rękawice zimowe w kolorze czarnym.

Celem Programu MON „Oddziały Przygotowania Wojskowego” jest wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Program ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, realizowanych w klasach I-V Technikum. Łącznie to ponad 230 godzin  zajęć realizowanych w ramach przedmiotu dodatkowego „Edukacja obronna”. Program szkolenia obejmuje zajęcia z musztry, regulaminów, taktyki, logistyki, pomocy medycznej na polu walki. Powyższe zajęcia odbywać się będą przy wsparciu instruktorów wojskowych z 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Absolwenci klasy objętej patronatem MON będą mogli liczyć na konkretne korzyści, takie jak możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, preferencje przy naborze do służby wojskowej czy dodatkowe punkty do uczelniach wojskowych.

Dziękujemy Radzie Powiatu i  panu Staroście Waldemarowi Trelce za pomoc w realizacji projektu.

Zobacz zdjęcia 

Instytucje i partnerzy